Potete contattarci in qualsiasi momento al numero gratuito 0800-20-40

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

Sabato, 30 Gennaio 2021

Altre notizie

Perse duhet ti komplikojme gjerat dhe per me teper me nje kosto relativisht shume here me te larte, kur ato jane mjaftueshem te thjeshta dhe ekonomike per cdo tatimpagues, te madh dhe te vogel, ne cdo qytet apo rreth te shqiperise? Mjafton Kasa! Ju nuk keni perse te ndryshoni asgje, mjafton thjesht nje azhornim i pajisjes fiskale aktuale. Per subjektet e reja, mjafton kasa e re e azhornuar. Mos e komplikoni biznesin dhe jeten tuaj! Ne ditet e sotme na nevojitet zgjidhje e shpejt, e thjeshte dhe sidomos me pak kosto!
Per kete AED eshte Gjithmone prane Klientit me nje zgjidhje te tille!

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

30 Gennaio 2021

Leggi tutto

Appaltatore del Ministero della Difesa per la fornitura e l’installazione di apparecchiature informatiche e la costruzione di rete di computer in una base militare.

Appaltatore del Ministero della Difesa per la fornitura e l’installazione di apparecchiature informatiche e la costruzione di rete di computer in una base militare.

7 Settembre 2017

Leggi tutto

OSHEE

OSHEE

7 Settembre 2017

Leggi tutto

Appaltatore di OSHEE S.p.a per il monitoraggio del nuovo sottotazione 110/35/10 kv a Çorovoda.

Appaltatore di OSHEE S.p.a per il monitoraggio del nuovo sottotazione 110/35/10 kv a Çorovoda.

31 Agosto 2017

Leggi tutto