Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

Lajmi kryesor

AKTIVITETET KRYESORE TE KOMPANISE:

Ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

7 Shtator 2017

Kontraktori i Ministrisë së Mbrojtjes për furnizimin dhe instalimin e komunikimit dhe të pajisjeve kompjuterike dhe ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

lexo më shumë

OSHEE

7 Shtator 2017

  • Kontraktori i sha OSHEE për Investime për blerjen e pajisjeve për monitorimin, konfigurimin dhe komandën e konsumit, statusin dhe bilancin e energjisë së kabinave, daljeve dhe nënstacioneve dhe për printimin e raporteve përkatëse

lexo më shumë

Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

31 Gusht 2017

  • Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

lexo më shumë

Bli kasën me këste!

9 Tetor 2015

Së bashku ti themi JO evazionit fiskal!


Në të mirë të vetë biznesit dhe qytetarit, nxitoni të pajiseni me kasë fiskale. Për të lehtësuar punën tuaj. Ne ju mundësojmë blerjen me këste. Drejtohuni në një nga degët e Credins Bank ose në një nga dyqanet e kompanisë AED për më shumë informacion.

lexo më shumë

Aktivitetet kryesore te kompanise:

123

Kasë fiskale që përshtatet për çdo lloj pike shitjeje!

zip1

KASA fiskale AED ® zip është produkt me shumë funksione, që falë karakteristikave përshtatet me çfaredolloj pike shitjeje.  Për më tepër, mund të përdoret si printer fiskal kur lidhet me kompjuterin ku është instaluar një softuer administrimi kontabël ose thjesht duke e lidhur me tastierën. AED®zip ofron mundësi përshtatje sipas kërkesave. 

Aed zip eshte marke e regjistruar e kompanise AED