Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

Lajmi kryesor

AKTIVITETET KRYESORE TE KOMPANISE:

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

30 Janar 2021

Perse duhet ti komplikojme gjerat dhe per me teper me nje kosto relativisht shume here me te larte, kur ato jane mjaftueshem te thjeshta dhe ekonomike per cdo tatimpagues, te madh dhe te vogel, ne cdo qytet apo rreth te shqiperise? Mjafton Kasa! Ju nuk keni perse te ndryshoni asgje, mjafton thjesht nje azhornim i pajisjes fiskale aktuale. Per subjektet e reja, mjafton kasa e re e azhornuar. Mos e komplikoni biznesin dhe jeten tuaj! Ne ditet e sotme na nevojitet zgjidhje e shpejt, e thjeshte dhe sidomos me pak kosto!
Per kete AED eshte Gjithmone prane Klientit me nje zgjidhje te tille!

lexo më shumë

Ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

7 Shtator 2017

Kontraktori i Ministrisë së Mbrojtjes për furnizimin dhe instalimin e komunikimit dhe të pajisjeve kompjuterike dhe ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

lexo më shumë

OSHEE

7 Shtator 2017

  • Kontraktori i sha OSHEE për Investime për blerjen e pajisjeve për monitorimin, konfigurimin dhe komandën e konsumit, statusin dhe bilancin e energjisë së kabinave, daljeve dhe nënstacioneve dhe për printimin e raporteve përkatëse

lexo më shumë

Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

31 Gusht 2017

  • Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

lexo më shumë

Aktivitetet kryesore te kompanise:

123

Kasë fiskale që përshtatet për çdo lloj pike shitjeje!

zip1

KASA fiskale AED ® zip është produkt me shumë funksione, që falë karakteristikave përshtatet me çfaredolloj pike shitjeje.  Për më tepër, mund të përdoret si printer fiskal kur lidhet me kompjuterin ku është instaluar një softuer administrimi kontabël ose thjesht duke e lidhur me tastierën. AED®zip ofron mundësi përshtatje sipas kërkesave. 

Aed zip eshte marke e regjistruar e kompanise AED