Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

KONTRATAT

Shkarkoni këtu kontratat në format dixhital PDF.

KONTRATE FULL SERVIS GB01

KONTRATE LIGHT SERVIS GB01

KONTRATE MIREMBAJTJEJE FULL SERVIS

KONTRATE MIREMBAJTJEJE LIGHT SERVIS

KONTRATE MIREMBAJTJEJE LIGHT SERVIS 2 vjecare

KONTRATE ASISTENCE TEKNIKE KASE E VOGEL NE SUBJEKT

KONTRATE ASISTENCE TEKNIKE KASE E VOGEL NE ZYRAT AED