Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

Rreth AED

Shoqeria “A. E. Distribution” Sh.p.k, krijuar me 24.04.2002, mevendim gjykate nr. 27667 eshte nje shoqeri me eksperience disa  vjecare dhe me nje reputacion dhe imazh pozitiv ne ambjentin dhe fushen ku ajo operon.

AED eshte partner prej disa vitesh i Albcontrol, duke nenshkruar kontrata te ndryshme per furnizim, instalim, mirembajtje dhe sherbime.
Gjithashtu AED ka nje experience te madhe ne fushen e ndertimit dhe energjise.

AED eshte nje kompani e certifikuar sipas standardeve nderkombetare ISO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, ISO 27001:2013, ELOT EN ISO 39001:2012 and PASS 99:2012

AED eshte nje kompani e autorizuar nga Ministria e Financave, Nr. 85361/8

Ne synojme të zgjerojmë aktivitetin edhe në rajon, te permiresojme imazhin tone me ane te punes tone dhe perkushtimit ndaj aktiviteteve qe marrim persiper dhe per te bashkepunuar me kompani me reputacion, duke permiresuar cilesine e punes dhe sherbimeve qe ne tregetojme dhe permiresimeve te vazhdueshme konform etikes se biznesit dhe pergjejgesive sociale. Ne jemi nje kompani e autorizuar per distribucionin e pajisjve fiskale, sistemve fiskale te karburanteve dhe sistemeve te depove te karburanteve ne Shqiperi.

Arritjet tona në sistemet fiskale përfshijnë:

 • Kompania e parë e autorizuar për të vepruar në përputhje me legjislacionin fiskal dhe për shpërndarjen e regjistrave elektronikë në Shqipëri.
 • AED ka arritur objektivin e saj të parë duke arritur në 60% të tregut në mesin e 4 kompanive të tjera të autorizuara.
 •  AED është e vetmja kompani në Shqipëri që ofron sistemin fiskal për Petrol Systems.
 • AED është e vetmja kompani në Shqipëri që ofron sistemin fiskal për depot e benzinës dhe suksesi ynë është i pari i këtij lloji për të bërë të mundur kontrollimin e Metrave të Fluksit Dixhital dhe transmetimin online në Zyrën e Përgjithshme të Tatimeve.
Projektet e tjera që aktualisht ofron AED përfshijnë:

Fushat ku aplikojme jane:

 • Energjia elektrike: Kontrollimi i matjes dhe telekomandës
 • GAS & LPG: Matës & LPG tank
 • Uji: Matja
 • Sistemet e sigurisë VEPRO

Objektivat e cilesise dhe sigurise

Disa nder objektivave ndaj te cilave angazhohemi ne:

 • Hartimi dhe zbatimi i politikave dhe proceseve te matshme duke patur parasysh mbrojtjen e asateve te informacionit te organizates nga te gjitha kercenimet e brendshme dhe te jashtme
 •  Sigurimi i sistemeve për mbrojtje kundër qasjes së paautorizuar
 • Menaxhimi duhet të sigurohet që kjo politikë është komunikuar , kuptuar , implementuar dhe mirëmbajtur në të gjitha nivelet e organizatës dhe te shqyrtohet për përshtatshmërinë e vazhdueshme
 •  Mundësimi qe punonjësit tanë të përqëndrohen në sukses dhe efikasitet duke mbështetur zhvillimin e tyre me trajnime
 • Per me teper shikoni dokumentin me poshte

OBJEKTIVAT E CILESISE DHE SIGURISE

Adresa dhe Numrat e Kontatit

Na kontaktoni në numrat:

0800-20-40

2261100

2390600

Dërgoni email direkt tek:

suport[at]aed[dot]al

Ose na visitoni në adresën tonë:

Rruga George W. Bush
Kulla e parë, Kati i dytë
Zyrat e AED
Tiranë 1001, Shqipëri