Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

OSHEE

E Enjte, 7 Shtator 2017

Lajme te tjera

  • Kontraktori i sha OSHEE për Investime për blerjen e pajisjeve për monitorimin, konfigurimin dhe komandën e konsumit, statusin dhe bilancin e energjisë së kabinave, daljeve dhe nënstacioneve dhe për printimin e raporteve përkatëse

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

Zgjidhje Software-ike?! Jo! Mjafton KASA

30 Janar 2021

lexo më shumë

Ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

Ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.

7 Shtator 2017

lexo më shumë

OSHEE

OSHEE

7 Shtator 2017

lexo më shumë

Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.

31 Gusht 2017

lexo më shumë