Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

Vizioni

T’ia bëjmë punën më të lehtë klientit tonë, përmes përkushtimit dhe investimit të vazhdueshëm te pajisjet dhe shërbimet. Bashkë do të realizojmë shumë objektiva për të zhvilluar biznesin në interes të përbashkët.

AED nuk e shikon shitjen e kasës apo mirëmbajtjen e saj thjesht si një qëllim në vetvete, por mendon për më tepër, se si mundet që me anë të një pajisje të thjeshtë partneri ynë të kryejë veprime në shërbim të konsumatorit.

Qëllimi ynë për të ardhmen është: 

Zgjerimet e aktiviteteve edhe ne rajon (lexo me shume), rritja e fushave ne operojmë dhe numri i subjekteve të tjerë që kemi kontakte. Ne synojmë të përmirësojmë imazhin tonë nëpërmjet punës sonë dhe angazhimit tonë ndaj veprimtarive që ne ndërmarrim dhe bashkëpunojmë me kompanitë me reputacion, duke përmirësuar cilësinë e punës dhe cilësinë e produkteve që ne tregtojmë, sepse ne synojmë përmirësim të vazhdueshëm në përputhje me etikën e biznesit dhe Përgjegjësitë sociale.

Adresa dhe Numrat e Kontatit

Na kontaktoni në numrat:

0800-20-40

2261100

2390600

Dërgoni email direkt tek:

suport[at]aed[dot]al

Ose na visitoni në adresën tonë:

Rruga George W. Bush
Kulla e parë, Kati i dytë
Zyrat e AED
Tiranë 1001, Shqipëri