Potete contattarci in qualsiasi momento al numero gratuito 0800-20-40

Sherbimi telefonie fikse

Kompania A.E. Distribution sh.p.k. ofron sherbim publik te Telefonise fikse me tarifa konkuruese.

Abonentet kanë mundësi komunikimi lokal, kombëtar dhe ndërkombëtare me cilësi të lartë.

Ne kete sherbim, A.E. Distribution sh.p.k ofron:

·      Mundësi per kryerjen dhe marrjen e thirrjeve telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aksesin në shërbimet e emergjencës.

·      Mundësi për të marrë në telefon numrat e emergjencës.

Gjithashtu perfshihen:

·      Tarifa të detajuara dhe të kontrollueshme permes ofrimit te fatures se detajuar

·      Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer

·      Identifikimi i thirrjeve hyrese / dalese

·      Identifikimi i thirrjeve te humbura

·      Rimarrja e numrit te fundit dales / hyres

·      Shërbimi i Operatorit 24/7

·      Numeratori telefonik për abonentët, perfshire informacione

·      Sherbimi “billing” i thirrjeve.

·      Asistence e plote teknike 24/7 nepermjet telefonit ose ne shtepine e abonentit.

·      Pranimi i ankesave me shkrim dhe me telefon i abonenteve.

 

1.     Sherbimi i aksesit Internet:

           

“ A.E. Distribution “ sh.p.k ofron sherbim Interneti per klientet.

Me këtë lloj shërbimi klientëve u krijohet mundësia për të patur akses në rrjetin e Internetit. Kapaciteti i kërkuar është plotësisht i dedikuar.

Avantazhet:

·    Shërbimet dhe mirëmbajtja janë të centralizuara

·    Lidhja siguron deri në 8 Mbps

·    Mundëson ofrimin e shërbimit në të gjithë qytetin e Tiranes, bazuar në një rrjet te sigurt

·    Shërbim me një nivel të mirë për 24/7

·    Pajisjet konfigurohen dhe instalohen nga R&T sh.p.k. prane klientit.

Tarifat per sherbimin telefonik :                                         

                                                                                                                 

Nr.

Destinacioni nga rrjeti A.E.D sh.p.k. drejt …

Tarifa ( Lek./min. )

1

Rrjeti  LOKAL

 

 

Orari 08:00-21:00

3

 

Orari 21:00-08:00

1.9

2

Albtelecom – Tirane

4.4

3

Operatore Alternative – Rajoni Tirane

4.4

4

Rrjeti Albtelecom – Kombetare

8.6

5

Operatore te tjere Alternative

10

6

Rrjetet e Operatoreve MOBILE.

36

7

Bisedat Telefonike – NDERKOMBETARE.

 

 

Zona  I

22

 

Zona  II

46

 

Zona  III

95

 

Zona  IV

135

 

Zona  V

238

 

Zona  VI

740

 

 

 

 

Tarifa e Instalimit                               1,500 Leke

Tarifa e Pajtimit mujor                        300 Leke

Njesia baze e tarifimit                         per sekonde

Shenim: Tarifat e mesiperme perfshijne TVSH

                   

Tarifat per sherbimin e internetit

Nr.

Shpejtesia e Transmetimit

Tarifa  mujore ( Lek./muaj )

1

64Kbps. / 64kbps.

1,100

2

128Kbps. / 64kbps.

1,400

3

 256Kbps. / 64kbps.

 256Kbps. / 128kbps.

1,650

2,000

Kontrata e Internetit                                                                                

AED Kontrata tip internet.pdf

Tarifat 1 2016.pdf

Tarifat 2 2016.pdf

AED Treguesit e Cilesise 2015.XLS

Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.