FISKALIZIMI DHE MENAXHIMI

I BIZNESIT TUAJ FALAS.

Mbani kasën, evitoni kostot ekstra dhe perfitoni falas sistemin e ri nga AED. 
AedCloud është sistemi i parë në Shqipëri mbi fiskalizimin i cili mund të porositet online.

About Us

Rreth kompanisë AED.

Shoqeria “A. E. Distribution” Sh.p.k, krijuar me 24.04.2002, mevendim gjykate nr. 27667 eshte nje shoqeri me eksperience 8 vjecare dhe me nje reputacion dhe imazh pozitiv ne ambjentin dhe fushen ku ajo operon. AED eshte nje kompani e certifikuar sipas standardeve nderkombetare ISO 9001:2008 dhe ISO 27001:2005. AED eshte nje kompani e autorizuar nga Ministria e Financave, Nr. 85361/8 Ne synojme te permiresojme imazhin tone me ane te punes tone dhe perkushtimit ndaj aktiviteteve qe marrim persiper dhe per te bashkepunuar me kompani me reputacion, duke permiresuar cilesine e punes dhe sherbimeve qe ne tregetojme dhe permiresimeve te vazhdueshme konform etikes se biznesit dhe pergjejgesive sociale. Ne jemi nje kompani e autorizuar per distribucionin e pajisjve fiskale, sistemve fiskale te karburanteve dhe sistemeve te depove te karburanteve ne Shqiperi.

Misioni jonë

Synimi i kompanisë AED është ti shërbejë me korrektësi subjekteve partnere me shoqërinë tonë, për sa i takon instalimit të pajisjeve fiskale dhe shërbimint për mirëmbajtjen e tyre.

Përmes stafit të kualifikuar, partnerët tanë do të gjejnë asistencën e plotë, sipas parimit të respeketimit të detyrimeve të ndërsjellta.

Vizioni jonë

T’ia bëjmë punën më të lehtë klientit tonë, përmes përkushtimit dhe investimit të vazhdueshëm te pajisjet dhe shërbimet. Bashkë do të realizojmë shumë objektiva për të zhvilluar biznesin në interes të përbashkët. AED nuk e shikon shitjen e kasës apo mirëmbajtjen e saj thjesht si një qëllim në vetvete, por mendon për më tepër, se si mundet që me anë të një pajisje të thjeshtë partneri ynë të kryejë veprime në shërbim të konsumatorit.

Our Products

Fillestare

Pajisje fiskale të përshtatshme për dyqane dhe biznese, ose ndërmarrje të vogla që nuk kanë shumë shitje në ditë

Të avancuara

Kasa fiskale të përshtatshme për bisnese të vogla dhe mesatare, me cilësi dhe performancë të mirë dhe me një dizajn të përshtatshëm.

Profesionale

Kasa fiskale të përshtatshme për bisnese të mëdha, me nje fluks të madh shitjesh,
shumë cilësore dhe të shpejta në printim

Karburante

Sistem i avancuar harduer dhe softuer që bën të mundur manaxhimin e pikave të karburantit dhe ofron mundesinë e një monitorimi të detajuar të çdo pike.

ISP

Sherbim publik te Telefonise fikse me tarifa konkuruese.

Treguesit e cilesise

RAPORTIMI I TREGUESVE TE CILESISE SE SHERBIMIT (QOS) PER AKSESIN NE INTERNET

AED Cloud

Mbani kasën, evitoni kostot ekstra dhe perfitoni falas sistemin e ri nga AED. 
AedCloud është sistemi i parë në Shqipëri mbi fiskalizimin i cili mund të porositet online.

TECHNOLOGY

Equimatic

Sherbimi elektronik i karburanteve


  • Të gjitha të dhënat ditore transmetohen në një server të pikës në zyrat qendrore.
  • Versioni backoffice ofron shërbimin e menaxhimit të të gjitha pikave që kanë versionin frontoffice.
  • Nga backoffice mund të ndryshojmë çmimin e karburantit për pikat që dëshirojmë, mund të aktivizojmë karta për klientët, të kontrollojmë si ecin me shitjet pikat e karburantit.
  • Ofrohet dhe shërbimi webreport për pikat nga ku mund të kontrollojmë shitjet, sasinë e depozitave, të shohim vendndodhjen e pikës së karburantit.

Factorial

Rimbushje elektronike


  • Rimbushjet telefonike
  • Rimbushjet telefonike ndërkombëtare.
  • Pagesat e faturave: telefonike, drita, ujë, internet.
  • Pagesat e gjobave.
  • Sigurimi i jetës.
  • Rimbushja e llogarive për lojrat e fatit.
Testimonials

What Clients Say About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

John Doe

Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Jennifer Doe

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Claudia Doe

Marketing