Të avancuara

Kasa fiskale të përshtatshme për bisnese të vogla dhe mesatare, me cilësi dhe performancë të mirë dhe me një dizajn të përshtatshëm.

Kasa fiskale Point, kompakte dhe e thjeshtë

Në respect të zhvillimit teknologjik

 • Ekran LCD alfanumerik, klienti dhe operatori i inkorporuar në pajisje
 • Tastierë e personalizuar programueshme në funksion të kërkesës
 • Printer për rul letre termike 58 mm e gjerë që lejon lexim të qartë
 • Një portë seriale për modem GPRS, peshore elektronik, lexues barkodi
 • 30 Reparte të programueshëm
 • 1800 raporte tatimore ditore
 • Levizje kontabël si: tërheqje, depozita, paradhënie dhe kupon tatimor për faturën tatimore
 • Koha e karikimit të baterisë 8 orë, stand by 40 orë

Kasa është e pajisur me sistem QSHKE me kapacitet 32MB

Kasa fiskale AED®point ju mundëson të kryheni të gjitha proceset e shitjes sa më thjeshtë dhe në mënyrë korrekte. Për më tepër, nëpërmjet portës seriale mund të lidhet me peshoren elektronike të dyqanit tuaj ose me lexuesin e barkodit,duke ju shkurtuar kohën e shërbimeve.

AED®point është një pajisje elegante, kompakte dhe e lehtë në përdorim. Me elementet e saj, kjo kasë është shumë e përshtatshme për bisneset e vogla.

Kasa fiskale POINT light , kompakte dhe e thjeshtë

Në respekt të zhvillimit teknologjik

 • Ekran LCD alfanumerik, klienti dhe operatori i inkorporuar në pajisje
 • Tastierë e personalizuar programueshme në funksion të kërkesës
 • Printer për rul letre termike 58 mm e gjerë që lejon lexim të qartë
 • Një portë seriale për modem GPRS, peshore elektronik, lexues barkodi
 • 30 Reparte të programueshëm
 • 1800 raporte tatimore ditore
 • Levizje kontabël si: tërheqje, depozita, paradhënie dhe kupon tatimor për faturën tatimore
 • Koha e karikimit të baterisë 8 orë, stand by 40 orë

Kasa është e pajisur me sistem QSHKE me kapacitet 32MB

Kasa fiskale AED®point ju mundëson të kryheni të gjitha proceset e shitjes sa më thjeshtë dhe në mënyrë korrekte. Për më tepër, nëpërmjet portës seriale mund të lidhet me peshoren elektronike të dyqanit tuaj ose me lexuesin e barkodit,duke ju shkurtuar kohën e shërbimeve.

AED®point është kasë elegante, kompakte dhe shumë e lehtë në përdorim. Me vetitë që zotëron, kjo kasë është shumë e përshtatshme për biznese të vogla.

Kasa fiskale GRILLO EJ alfa është modeli Entry Level

E thjeshtë për përdorim, raport optimal cilësi-çmim, kompakte dhe elegante.

 • Ekran LCD alfanumerik për klientin dhe operatorin i përfshirë në pajisje
 • Tastierë e personalizuar, e programueshme në funksion të kërkesës
 • Printer për rul letre termike 58 mm të gjerë që lejon lexim të qartë
 • Një portë seriale për modem GPRS, peshore elektronike, lexues barkodi
 • 30 Reparte të programueshëm
 • 1800 raporte tatimore ditore
 • Levizje kontabël si: tërheqje, depozita, paradhënie dhe kupon tatimor për faturën tatimore
 • Koha e karikimit të baterisë 8 orë, stand by 40 orë, në regjim pune rreth 1000 kupona

Kasa është e pajisur me sistem QSHKE (Qarku i Shiritit të Kontrollit Elektronik) me kapacitet32MB

Kasa fiskale AED®grillo ju mundëson të kryeni të gjitha proceset e shitjes sa më thjeshtë dhe në mënyrë korrekte. Për më tepër, nëpërmjet portës seriale mund të lidhet me peshoren elektronike të dyqanit tuaj ose me lexuesin e barkodit, duke ju shkurtuar kohën e shërbimeve.

AED®grillo është kasë elegante, kompakte dhe shumë e lehtë në përdorim. Me vetitë që zotëron, kjo kasë është shumë e përshtatshme për biznese të vogla