ISP Service

Kompania A.E. Distribution sh.p.k. ofron sherbim publik te Telefonise fikse me tarifa konkuruese.

Abonentet kanë mundësi komunikimi lokal, kombëtar dhe ndërkombëtare me cilësi të lartë.

Ne kete sherbim, A.E. Distribution sh.p.k ofron:

· Mundësi per kryerjen dhe marrjen e thirrjeve telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aksesin në shërbimet e emergjencës.

· Mundësi për të marrë në telefon numrat e emergjencës.

Gjithashtu perfshihen:

· Tarifa të detajuara dhe të kontrollueshme permes ofrimit te fatures se detajuar

· Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer

· Identifikimi i thirrjeve hyrese / dalese

· Identifikimi i thirrjeve te humbura

· Rimarrja e numrit te fundit dales / hyres

· Shërbimi i Operatorit 24/7

· Numeratori telefonik për abonentët, perfshire informacione

· Sherbimi “billing” i thirrjeve.

· Asistence e plote teknike 24/7 nepermjet telefonit ose ne shtepine e abonentit.

· Pranimi i ankesave me shkrim dhe me telefon i abonenteve.

1. Sherbimi i aksesit Internet:

“ A.E. Distribution “ sh.p.k ofron sherbim Interneti per klientet.

Me këtë lloj shërbimi klientëve u krijohet mundësia për të patur akses në rrjetin e Internetit. Kapaciteti i kërkuar është plotësisht i dedikuar.

Avantazhet:

· Shërbimet dhe mirëmbajtja janë të centralizuara

· Lidhja siguron deri në 8 Mbps

· Mundëson ofrimin e shërbimit në të gjithë qytetin e Tiranes, bazuar në një rrjet te sigurt

· Shërbim me një nivel të mirë për 24/7

· Pajisjet konfigurohen dhe instalohen nga R&T sh.p.k. prane klientit.

Tarifat per sherbimin telefonik :

Nr.Destinacioni nga rrjeti A.E.D sh.p.k. drejt …Tarifa ( Lek./min. )
1Rrjeti LOKAL
Orari 08:00-21:003
Orari 21:00-08:001.9
2Albtelecom – Tirane4.4
3Operatore Alternative – Rajoni Tirane4.4
4Rrjeti Albtelecom – Kombetare8.6
5Operatore te tjere Alternative10
6Rrjetet e Operatoreve MOBILE.36
7Bisedat Telefonike – NDERKOMBETARE.
Zona I22
Zona II46
Zona III95
Zona IV135
Zona V238
Zona VI740

Tarifa e Instalimit 1,500 Leke

Tarifa e Pajtimit mujor 300 Leke

Njesia baze e tarifimit per sekonde

Shenim: Tarifat e mesiperme perfshijne TVSH

Nr.Shpejtesia e TransmetimitTarifa mujore ( Lek./muaj )
164Kbps. / 64kbps.1,100
2128Kbps. / 64kbps.1,400
3256Kbps. / 64kbps.1,650
4256Kbps. / 128kbps.