Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

GB/01

“Pa kupon tatimor nuk ka Karburant”

Sistemi fiskal tepër e avancuar për shërbimin e tregtimit të hirdrokarbureve, bën të mundur printimin e
kuponave tatimorë nga Distributorët e Karburantit sipas parimit, “Pa kupon tatimor nuk ka Karburant”.
Kasa është e pajisur me Printer Seiko Easyloading vetëprerës, letër 58 mm dhe me QSHKE, sikurse është e aftë të printojë deri në 200.000 kupona tatimorë. Gjithashtu mundëson lidhjen me Dispenserat të tipit, Gilbarco, Mepsan, Mekser, Dresser Ëayner, Nuovo Pignone, Baransay, 2A dhe Nuova Migas me kokë elektronike.

Kuponi

Veçojmë se, sistemi krijon mundësinë e printimit të kuponëve me opsionet tollon, faturë, transferim
dhe test. Me opsionin Tollon i jepet mundësia operatori të fusë të dhena si numrin serial të tollonit/
targën e makines. Kuponi del në dy kopje, njëra është info tatimore, kurse tjetra info jo tatimore.

Sistemi mundëson, ndër të tjera edhe dërgimin e të dhënave online në fund të çdo Raporti Z. Edhe në
rastet kur pompa punon në mënyrë manuale, pas rilidhjes së saj me sistemin fiskal bëhet e mundur
printimi i të gjitha shitjeve.

Për të mësuar protokollet e pompave që kompania AED arrin të bëjë lidhjen, kliko këtu

Burime te tjera:

Keni pyetje, apo kerkoni ndihmen tone ne lidhje me produktin?

Ju mund te telefononi ne cdo kohe ne numrin pa pagese 0800-20-40 per te marre suportin mbi produktin.

Lexo me shume:

Prezantim Equimatic.pdf