FILLESTARE

Pajisje fiskale të përshtatshme për dyqane dhe biznese, ose ndërmarrje të vogla që nuk kanë shumë shitje në ditë

Kasa fiskale NESSO EJ ndërmjet teknologjisë dhe çmimit… I referohet klientëve të vëmendshëm ndaj ofertave me çmim të ulët.

 • Ekran LCD alfanumerik, klienti dhe operatori i inkorporuar në pajisje
 • Tastierë e personalizuar programueshme në funksion të kërkesës
 • Printer për rul letre termike 58mm e gjerë që lejon lexim të qartë
 • Një portë seriale për modem GPRS, peshore elektronik, lexues barkodi
 • 30 Reparte të programueshëm
 • 1800 raporte tatimore ditore
 • Levizje kontabël si: tërheqje, depozita, paradhënie dhe kupon tatimor për faturën tatimore
 • Koha e karikimit të baterisë 8 orë, stand by 40 orë, në regjim pune rreth 1000 kupona

Kasa është e pajisur me sistem QSHKE me kapacitet 32MB

Një design modern dhe i këndshëm e bën këtë kasë zgjedhjen ideale kur nuk keni shumë hapsirë në dispozicion, si dyqane të vogla për rroba, argjendari, ambiente tregtare provizore, pika shitje turistike

Kasa fiskale NESSO light ndërmjet teknologjisë dhe çmimit…

I referohet klientëve të vëmendshëm ndaj ofertave me çmim të ulët.

Ekran LCD alfanumerik, klienti dhe operatori i inkorporuar në pajisje

 • Tastierë e personalizuar programueshme në funksion të kërkesës
 • Printer për rul letre termike 58mm e gjerë që lejon lexim të qartë
 • Një portë seriale për modem GPRS, peshore elektronik, lexues barkodi
 • 30 Reparte të programueshëm
 • 1800 raporte tatimore ditore
 • Levizje kontabël si: tërheqje, depozita, paradhënie dhe kupon tatimor për faturën tatimore
 • Koha e karikimit të baterisë 8 orë, stand by 40 orë, në regjim pune rreth 1000 kupona

Kasa është e pajisur me sistem QSHKE me kapacitet 32MB

Një design modern dhe i këndshëm e bën këtë kasë zgjedhjen ideale kur nuk keni shumë hapsirë në dispozicion, si dyqane të vogla për rroba, argjendari, ambiente tregtare provizore, pika shitje turistike.

QSHKE – Qarku i Shiritit te Kontrollit Periodik