Misioni

Misioni jonë

Synimi i kompanisë AED është ti shërbejë me korrektësi subjekteve partnere me shoqërinë tonë, për sa i takon instalimit të pajisjeve fiskale dhe shërbimint për mirëmbajtjen e tyre.

Përmes stafit të kualifikuar, partnerët tanë do të gjejnë asistencën e plotë, sipas parimit të respeketimit të detyrimeve të ndërsjellta.