Vizioni

Vizioni jone eshte:

T’ia bëjmë punën më të lehtë klientit tonë, përmes përkushtimit dhe investimit të vazhdueshëm te pajisjet dhe shërbimet. Bashkë do të realizojmë shumë objektiva për të zhvilluar biznesin në interes të përbashkët. AED nuk e shikon shitjen e kasës apo mirëmbajtjen e saj thjesht si një qëllim në vetvete, por mendon për më tepër, se si mundet që me anë të një pajisje të thjeshtë partneri ynë të kryejë veprime në shërbim të konsumatorit.